ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเสนอบทความได้ที่ http://jis.fis.psu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-8386-1613
กองบรรณาธิการวารสารวิเทศศึกษา

 76 total views,  1 views today