ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นวารสารรองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ผู้สนใจสามารถส่งบทความพร้อมแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์มายัง journalartrmutsb2560@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 035 709 208 , 091 616 0499

 150 total views,  2 views today