การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 2020 (iSTEM-Ed 2020) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT) และ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Website: http://istem-ed.com/istem-ed2020/

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 035 322082

 25 total views,  1 views today