มหาวิทยาลัยราชภัฎสุนันทา เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุนันทา เชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์สารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี กำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.jait.ssru.ac.th


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 160 1155 , 02 160 1249
E-mail : jait@ssru.ac.th

 37 total views,  1 views today