โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม: การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป” ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์

http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และ นางสาวเปรมวดี โกมลตรี
ผ่านอีเมล grad.edupsu@gmail.com โทร. 088-7925099
หรือผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน
นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทร. 084-1956969

 38 total views,  1 views today