แนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ แจ้งแนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐสวิส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลศูนย์วิจัย-Agroscope-1


กรมยุโรป กองการต่างประเทศ
02 203 5000 ต่อ 13142

 127 total views,  1 views today