ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship) ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8769-4945 
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/

 84 total views,  1 views today