ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ เเละขอเผยเเพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชการและบทความวิจัยตลอดจนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ นการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเเละบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถาม งานวิจัยและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร 02 665 3777 ต่อ 5238

 63 total views,  1 views today