ขอเชิญส่งบทความในงาน Conference: The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education, Thailand

ขอเชิญอาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ส่งบทความในงานConference: The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education, Thailand25 กรกฎาคม 2565 ปิดรับบทความ 15 มิ.ย. 2565 

  • ส่งบทความ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/SPUTLC-2022

 43 total views,  1 views today