โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน : ด้านศิลปกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดจัดโครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน : ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 256 5 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ลิงก์
⏩https://shorturl.asia/qun8A

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิชามญชุ์ สิทธิถนอมวงศ์ (บี) โทรศัพท์ 095-5616693

Loading