เปิดรับสมัครโครงการ “ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022”

ด้วยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research and Training Fellowship (AIRTF)2022 เพือส่งเสริมการเคลื่นย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนช้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


โทร. 02 610 5408 (ธีรธร)

 36 total views,  1 views today