เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสหวิทยาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC 2023)

การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ The 9th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (9th# TNIAC 2023)

เชิญเข้าร่วมการประชุมสหวิทยาการระดับชาติ The 9th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (9th TNIAC 2023) โดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ระหว่าง วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://tniac.tni.ac.th/

หัวข้อสำหรับการประชุม:

Track 1: ภาษาและสังคมศาสตร์ : Learning Management System (LMS), IT Application for Teaching and Learning, E-learning and Online Education, Computational Linguistic, Digital Technology for Social Development, Language Efficiency Improvement Strategy, Other related topics

Track 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : Digital and Multimedia Technology, Computer Networks Performance, Networks and Cyber Security, Data Science and Analytics, Business Intelligence and Technology, Web Technology and Mobile Applications, AI and IoT, Natural Language Processing, Other related topics

Track 3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ : Artificial Intelligence and Robotics, Computer Vision and Image Processing, Production and Automotive Engineering, Embedded System Architecture, Electrical Power Systems, Other related topics

Track 4: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ : Digital Marketing, E-Logistics and Supply Chain, E-Business Management, Digital Innovation in Industrial Management, Banking & Risk Management Technology, IT Application for Finance & Accounting, Smart Tourism, Software System for Manufacturing, SAP/ERP, Other related topics

=========================

ติดต่อสอบถาม:

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หมายเลขโทรศัพท์: 02-763-2752

หมายลเขโทรสาร: 02-763-2700


หรือ E-mail: tniac@tni.ac.th

Loading