มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566

MJU Conference2023 4

ติดต่อสอบถาม
งานประชุมวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โทร.0 5387 3411
e-Mail : mjuvirtual_conference@gmaejo.mju.ac.th

Loading