การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 3

https://nac-husoc-2023.bru.ac.th/wp-content/uploads/2023/06/Poster_nac.png

การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 3 (NAC-HUSOC III: The 3rd National Conference on Humanities and Social Sciences for Undergraduate Students) ภายใต้หัวข้อ “มนุษยสังคมศาสตร์สู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

https://nac-husoc-2023.bru.ac.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 064-4625032, 081-0246009, 081-8204402

Loading