1. การจัดเตรียมเอกสารแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
  2. เทคนิคการขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. สิ่งประดิษฐ์

ขั้นตอนขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

 610 total views,  2 views today