การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

ด้วยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 045 283 770 – 2 , 097 326 9713 , 080 419 3533
E-mail : conference@umt.ac.th

 331 total views,  1 views today