ประกาศรับบทความ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารสาระคาม / Science Technology and Engineering Journa และ Community University Engagement Journal

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 04-3754-416 , แฟกซ์ 04-3754-416
เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1755 , งานวารสาร : 1754 , งานบริการวิชาการ : 1754

 48 total views,  1 views today