ประกาศโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มทร.กรุงเทพ

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG


2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

Download


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงเทพ
โทร. 02 287 9600 ต่อ 3111
E-mail : rdi@mail.rmutk.ac.th

 312 total views,  1 views today