นางสาวเกตุวดี อุเทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย

Ms.Katewadee Uthen
Tel.02 287 9600 Ext.1177

E-mail
นางนาฎนภา จรเข้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mrs.Nadnapa Jorakay
Tel.02 287 9600 Ext.1177

E-mail
นางสาวขวัญใจ ยุกติรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms.Kwanjai Yuktirat
Tel.02 287 9600 Ext.1177

E-mail
นางสาวศิริพร ช้างอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms.Siriporn Changyou
Tel.02 287 9600 Ext.1177

E-mail
นางสาวจารุเนตร แสนสุข
เจ้าหน้าที่ Talent Mobility

Ms.Charunetr Saensuk
Tel.02 287 9600 Ext.1177

E-mail

 520 total views,  1 views today