นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

Ms.Auschara Jindajumnong
Tel.02 287 9600 Ext. 3116

E-mail
นางสาวกนกวรรณ วอนเพียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms.Kanockwan Wornpian
Tel.02 287 9600 Ext. 3115

E-mail
นางสาววันทนา ประณิธานธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Ms.Wantana Pranithatham
Tel.02 287 9600 Ext. 3115

E-mail
นางปฐวี ดรุณพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI)

Mrs.Pathawee Darunphan
Tel.02 287 9600 Ext. 3115

E-mail
นางสาวนารีรัตน์ อบเชย
เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI)

Ms.Nareerat Obchen
Tel.02 287 9600 Ext. 3115

E-mail
นายณรงค์ศักดิ์ วิสุทธิแพทย์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน คลินิกเทคโนโลยี

Mr.Narongsak  Wisuttipeat
Tel.02 287 9600 Ext. 3115

E-mail

Loading