ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ร่วมมือกับ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด (AWS) ในการร่วมมือจัดเตรียมการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิจัย

ในการนี้ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการทดลองใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) สำหรับการไปใช้งานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิจัย รอบที่ 4 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น16 เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 232 4000 ต่อ 3009 (ภูเกล้า)

Loading