ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567, 23rd Annual International Mental Health Conference The New S – Curve of Mental Health

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567
23rd Annual International Mental Health Conference The New S – Curve of Mental Health #mhc7newsคลื่นลูกใหม่ (S-Curve) สร้างสุขภาพจิตไทยสู่อนาคต✨
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 ณ ICONSIAM กรุงเทพมหานคร


สอบถามเพิ่มเติม
คุณชนสินันท์ ธนาพัฒน์ธนนท์ โทรศัพท์ 02-442-2500 ต่อ 59120 , 0863176718
คุณวาสนา วงษ์กำภู โทรศัพท์ 024422500 59117 , 0624434397

Loading