ขอเชิญชวนนักวิจัยสตรีที่สนใจสมัครโครงการวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship ประจำปี 2566

ออสเตรเลียเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคเข้าร่วมโครงการวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship เพื่อเข้าร่วมทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย ระยะเวลา 1 – 3 เดือน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  1. เป็นพลเมืองสตรีของ 9 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
  2. ได้รับวุฒิปริญญาเอกภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
  3. สามารถเข้าร่วมทำวิจัยในออสเตรเลียระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 และไม่อยู่ระหว่างการทำวิจัยหรือการฝึกอบรมที่ได้รับวุฒิหรือคุณวุฒิในช่วงดังกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยฯ
และการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Link: https://www.apec.org.au/apec-australia-women-in-research

Loading