เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาธอน (HACKATHON)

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการแข่งขันแฮกกาธอน (HACKATHON) ในหัวข้อ นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 โดยจะมีการนำนวัตกรรมจากการแข่งขันดังกล่าวมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Vm69HvtgYaPirrFrZtBljwuxhHmmF1Nq


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 280 0389 , 095 159 5252 (คุณวิทวัช กุยแก้ว)

Loading