ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 579 1370 – 9 ต่อ 532 (กรกช , อาภาภัทร)
E-mail : thinventor.rekm@nrct.go.th

Loading